Perlite är vulkansten som under uppvärmning expanderar kraftigt. Därför har den ett av marknadens bästa isolervärden, lågt klimatavtryck och kan ersätta cellplast i vanlig husgrund.

Vad är Perlite?

Perlite isolering är ett rent naturmaterial med en beläggning av silikat som hindrar att den absorberar fukt. Isoleringsperlite är alltså vattenavvisande i motsats till trädgårdsperlite. 

Tillverkning

Perlite görs från lavasten som när den flödade ur vulkanen kyldes väldigt snabbt och därför inkapslade vatten. När perlitstenen upphettas förångas vattnet och vulkanstenen ”poppar” som popcorn och materialet expanderas upp till 20 ggr den ursprungliga volymen. Då består stenen av mängder med bubblor med innesluten luft och har därmed väldigt bra isoleringsegenskaper. Slutligen ytbehandlas Perliten med vattenavvisande silikat (kisel och syre) vilket ger de goda kapillärbrytande egenskaperna.

Perlite är helt rent och används även i hygienprodukter där man inte vill använda mikroplast och som filtrering i dryckesproduktion.

Miljömässiga fördelar med Perlite

  • Perlite bryts mekaniskt och brytningsprocessen förorenar varken grundvatten, vattendrag eller mark. Ingen gasavgivning sker vid brytning, krossning eller expandering.
  • Som en vulkanstenprodukt är Perlite 100 % utan gifter. Den vattenavvisande ytbehandlingen görs med silikat av naturliga mineraler.
  • 100 % plastfritt.
  • Perlite är 100% återbrukbart och genererar aldrig avfall. Det kan inte förstöras av vare sig tryck eller fukt och kan då insamlas och användas med exakt samma egenskaper i nya projekt .
  • Lågt klimatavtryck på 24,6 kg CO2/m3.

Perlite är därför:

Perlite granulat
Är lätt att arbeta med och rinner lätt in i alla hålrum. Det säkrar en effektiv isolering även på de svåraste ställen.

Tekniska egenskaper
Lambdavärde 0,040 w/mK
Volymvikt ca 80 kg/m3
Ångdiffusionstal μ = 3
Tryckhållfasthet (efter 17% komprimering) 80 kPa
Partikelstorlek 05-60 (inga nano-partiklar förekommer)
Hydrofoberad med silikat
Kapillärbrytande efter 6 cm