1. Gräv grunden, som för perlite endast behöver vara 300mm vid normal nyproduktion.
  2. Mura upp en grund med t.ex lecablock, eller använd kantelement av lättklinker, så kallad albabalk. Går också att använda L-stöd av cellplast/cement. Följ tillverkarens anvisningar
  3. Lägg en geotextil i botten för att skilja stenmaterialet från Perliten, vik den över kanten ca 50cm, viks senare in över Perliten.
  4. Fyll med önskad nivå Perliteisolering plus 15-17%
  5. Lägg ytterligare en geotextil över isoleringen och sedan armering ovanpå.
  6. Packa 15-17% med ca 60kg vibroplatta
  7. Lyft nätarmeringar till önskad höjd med hjälp av distanser, samt montera ev. golvvärme
  8. Dags att gjuta,
    Alt. Lergolv eller Kalkgolv