Tekniska egenskaper

Med sitt låga lambdavärde är Perlite en av de bästa produkterna för byggisolering på marknaden.

Eftersom Perlite är lösfyllnad ger det en skarvfri isolering som samtidigt packas effektivt runt värmerör och kabelgenomföringar. Isoleringen blir total. Som ersättning för cellplast kompenserar detta för det lite lägre lambdavärde. Kort sagt Perlite kan ersätta cellplast 1:1 i byggnadskonstruktionen.

Vår byggperlite är hydrofoberad, det vill säga den har en ytbeläggning baserat på silikat, och är därför vattenavvisande och kapillärbrytande efter bara 6 cm. Den är dränerande i sig själv och behöver därför inte kombineras med underlag av makadam. Eftersom Perlite inte påverkas av fukt bibehåller den sitt ursprungliga isolervärde i byggnadskonstruktionen.

Med sin låga vikt, sitt höga motstånd mot värme och bra akustiska egenskaper är Perlite idealisk som isolering av bjälklag mellan våningar. Det kan vara som lösfyllnad eller som Perlitebetong.

Bra värmeisoleringsegenskaper = 0,042 W/mK λ
Ljudisolerande
Kemiskt inert, steril
Ingen strålning
Resistent mot alger och svampar
Släpper igenom ånga
Ej brännbart
Inga nanopartikler och amorft (ofarligt damm)

Hur står sig Perlite mot andra vanliga isoleringsalternativ?