Guide Perlitebetong

Vad är Perlitebetong

Perlitebetong är perlite blandat med cement och vatten vilket ger en lätt, isolerande betong som kan användas till bland annat tak, golv, våningsdäck, isolerande block och byggelement. Eftersom Perlite är ett av marknadens lättaste ballastmaterial att blanda i betong används det med fördel i sammanhang där det behövs högt isolervärde.

Begränsningar

Perlitebetong kan inte användas till långa bärande element eftersom bärigheten är begränsat. Använd inte Perlitebetong mellan två ångbromsar utan att ventilera den.

Densitet för torr Perlitebetong

Det är möjligt att blanda betongen i blandningar med densitet mellan 170 – 1600 kg/m3. Ju lägre densitet ju högre isolervärde (från 0,06-0,5 W/mK) (se tabellen)

Perlitebetongs goda isolervärde och låga densitet reducerar materialvikten och inbyggnadshöjden jämfört med andra lättviktsballast.

Perlitebetong kan blandas och transporteras på samma sätt som andra typer av betong

 

Användningsområden

Golv

För golv utan golvvärme som underlag för tex mattor rekommenderas en blandning med sand, för att uppnå hög bärighet, jmf tabellen.

För avjämningsskikt under klinkers rekommenderas blandning 1+4, tjocklek = 50 mm. Ska det läggas golvvärme i golvet – antigen vattenburen eller elektrisk kabel – rekommenderas blandning 1+7. Slingor eller kablar ska ligga i detta skikt och sen gjuts minimum 40 mm betong ovanpå. Perlite är kemisk inert och korroderar inte med stålrör.

Våningsdäck

Med sin låga densitet och goda akustiska egenskaper är Perlitebetong avsevärt fördelaktigt i våningsdäck. I jämförelse kan man oftast med användning av Perlitebetong spara 50 % av vikten, men hålla kvar de akustiska egenskaperna.

Perlitebetong används mycket som avjämningsskikt. Det är lätt att jämna ut och med ett skikt på 40 – 50 mm uppnås en god reduktion av ljudtransmission.

Platta tak

Perlitebetong används som isolerande och brandsäkert skikt i platta takkonstruktioner. Oftast gjuter man i dessa sammanhang perlitebetongen ovan på stålskivor med en tjocklek på 50 – 100 mm. Men en sådan konstruktion uppnås ett brandmotstånd på 2 – 3 timmar, dvs en brandsäkerhetsklassning på R120 – R180.

Byggelement och -block

Väggelement och byggblock görs i perlitebetong. Byggblock i perlitebetong behövs inte autoklaveras för att uppnå hållfasthet, och tillverkningsprocessen är därför väsentligt tids- och energibesparande.

Perlitens höga brandmotstånd gör att tex skorstenselement med fördel kan göras av perlitebetong. Man kan använda bara perlite som ballast eller blanda med annan ballast tex pimpsten

 

Blandning

Vi rekommenderar att använda betongblandare med låga varvtal (20 – 100 o/min)

  1. Bland alla material förutom perlite (cement, vatten, tillsatser och eventuell annan ballast)
  2. Tillsätt all perliten och fortsätt att blanda till materialet är enhetligt blandat, 2 – 3 min brukar räcka. Blanda aldrig mer än 4 min med risk för att perlitekornen slås sönder. I motsatts till andra betongtyper ger ett högt vatteninnehåll bättre styrka i perlitebetong.
  3. Perlitebetong kan trumlas, vibreras och pressas.
  4. Vi rekommenderar långsam härdning och ytan får inte torka ut de första dagarna efter gjutning. Ånghärdning kan användas.

 

Vid blandningar med lågt innehåll av vatten förvattnas perliten.

 

Gjutning

Perlitebetong gjuts som all annan betong. Den går bra att pumpa och är enkel att jämna ut.

 

Tabell

Tabellen är vägledande och konsultera alltid perlitesupporten innan projekt.

Klicka för att få tabellen som PDF.